Brošura

Informator za beskućnike i osobe u riziku od beskućništva

Brošura sadrži detaljne informacije gdje osobe koje žive u beskućništvu ili u riziku od beskućništva mogu dobiti različite vrste pomoći i podrške u gradu Zagrebu: besplatan obrok, tuširanje, šišanje, čistu odjeću, pravnu pomoć, psihosocijalnu podršku te smještaj. U njoj se nalaze i informacije o udrugama koje pružaju podršku strancima i tražiteljima azila.

Brošuru su osmislile i podatke prikupile Suzana Sakić i Stephanie Stelko, a grafički ju je oblikovala Ena Fuzul. Brošura je nastala u okviru programa podrške beskućnicima Knjižnica grada Zagreba, a tiskana je uz financijsku potporu Grada Zagreba.

NAPOMENA: Brošura je objavljena u prosincu 2019. godine. U međuvremenu je uslijed trajanja proglašene epidemije COVID-19 došlo do promjena u uslugama i radnom vremenu udruga i organizacija navedenih u brošuri.

Brošura se može preuzeti ovdje.

Brošura